Ochrana západní civilizace podle Anderse Breivika, masového vraha

Samozvaný neonacista – ultrapravicový politický extremista, radikál v otázkách boje proti imigraci, homosexualitě, multikulturalismu a sexuální revoluci. Právě feminismus a snahu být multikulturní společností považuje tento aktivista za kámen úrazu původní „zdravé” křesťansko-židovské Evropy. Dalo by se hovořit o populismus, když využíval migrační krize a rozmáhajících se protiislámských nálad ve společnosti k šíření strachu a nejistoty. K rozšíření povědomí o nebezpečí, jaké skýtá upouštění od křesťanských hodnot, však sám použil zbraň, proti které tak dlouho a intenzivně bojoval – násilí na vlastních lidech. On sám vraždu 77 lidí pojmenoval jako distribuci a marketingovou propagaci jeho dokumentu, v němž předává svoji ideologii. On sám tento brutální čin chápal jako obranu jeho vlasti a lidu.Zásah těžkooděnců.jpg
„Lidé, které evropská veřejnost obdivuje, jsou nejtroufalejší lháři. Lidé, které evropská veřejnost nejvíce nenávidí, jsou ti, kteří se snaží říci pravdu.”
Krátce před samotným útokem rozeslal e-maily na více než tisíc náhodně vybraných adres. Zprávy v příloze obsahovaly jeho manifest nazvaný 2083: Evropská deklarace nezávislosti. Na 1518 stránkách se věnuje mnoha tématům, zejména ale Islámu, jehož podstatu komplexně rozebírá, především ve vztahu k západoevropské civilizaci. Intenzivní prací na tomto dokumentu strávil 9 let, poslední 3 roky na plný úvazek. Propagaci své ideologie tak zasvětil celý svůj dospělý život. Objektivně si nyní předložme několik nejhlavnějších myšlenek, které Breivik ve svém díle prezentuje.

  • Islám podkopává základy evropské civilizace. Tomu aktivně napomáhají politici členských zemí EU, kteří, ve snaze opustit tradiční, stabilní hodnoty a stát se multikulturní společností, muslimy do Evropy pozvali. Udrží-li se současný trend přijímání muslimů, tedy stoupenců totálního zla, pohřbí tak naši dlouho a těžce vydobývanou svobodu, načež nás kompletně vyhladí.
  • Multikultularismus = komunismus moderní doby. Odmítání třídních rozdílů? Naprostá rovnost všech, bez ohledu na rasu, společenské postavení, víru, pohlaví nebo sexualitu? Ne, multikultura představuje pravý opak. Vysoce postavené osobnosti, v područí Islámu, zrazují své lidi a nasazují jejich životy. To vše za účelem islamizace Evropy.
  • Nedemokratická EU. Evropští politici a politicky ovlivněná média zatajují a manipulují informace. Ty zprávy, které se k nám dostanou, jsou z většiny silně proislámsky laděné. Pokud nám právě zpravodajství, opěrný bod demokratické společnosti, lže, pak se nedá hovořit o vládě lidu, nýbrž o autokracii politických elit. Tím ovšem netvrdí, že demokracie je správná forma vlády – není přípustné, aby měli všichni právo rozhodovat ve vládních záležitostech.

 Breivikovi nepřátelé, muslimové.jpg
Autor těchto myšlenek prosazuje podobná stanoviska jako mnoho dalších krajně pravicových stran, politiků a politických aktivistů. U části z nich je však vydání se na cestu po tenkém ledě protiislámské propagandy populistickým krokem pro získání pozornosti, tedy krokem na cestě „ke korytu”. V případě tohoto muže jde o pravý opak. Je zřejmé, že šlo o naprosté, nezdolné přesvědčení, z něhož plyne odvaha obětovat pro věc desítky životů. Právě těch životů, jejichž obranu ve svém manifestu hlásá.
Zda má Breivik pravdu, či nakolik jsou jeho obavy plané, to se v následujících desetiletích dozvíme. Dle jeho teorie budou do roku 2030 pokračovat nepředvídatelné teroristické útoky. Během dalších čtyř dekád se jejich intenzita zesílí, půjde o totální teror ze strany muslimů. Nicméně mezi lety 2070 a 2100 dojde k panevropskému převratu, následné násilné deportaci muslimů a strůjci oněch událostí, tedy proislámští politikové, budou popraveni. Následovat bude kulturnímu a politické obrození Evropy, navrácení k hodnotám uznávaným staletí nazpátek. Jediným povoleným náboženstvím bude katolické, dospějeme k znovunavrácení patriarchátu, zákazu vyššího vzdělání žen, užívání antikoncepce, umělého přerušení těhotenství nebo smíšených manželství. Zní to stejně tak děsivě, jako jeho vylíčený muslimský svět. Obdobně jako v případě vražd, i v tomto se nikterak neliší od praktik těch, proti kterým tak ustavičně zbrojí.