Ubytování v Mikulově spojené s koupáním v zatopeném lomu

Zatopený lom na těžbu vápence Janičův vrch

Oblast Břeclavska, zvláště pak Pavlovských vrchů, je známa svým vápencovým podložím, které tu vytváří rozmanité skalní i podzemní útvary. Vápenec byl ovšem také velmi významnou surovinou zejména pro výrobu oceli na přelomu 19. a 20. století. V té době neexistovala ochrana přírody v takovém rozsahu, jaký je dnes, jednak byla Evropa řidčeji osídlena a pak se průmyslová odvětví teprve začala rozvíjet. Prioritou lidstva byla technika a usnadnění života těmito prostředky vedlo průmyslníky k těžbě surovinových zdrojů bez ohledu na historický význam daných lokalit.

Janičův lom

Těžební horečka se nevyhnula ani okolí Mikulova, bohužel tím utrpěla např. jeskyně Na Turoldu, ale jeden pozitivní přínos se tu přece jen vyskytuje. Po vytěžení povrchové skrývky a lokálního zdroje suroviny došlo k zatopení bývalého lomu na Janičově vrchu.

Lom byl vyhlášen v roce 2014 přírodní památkou, zaujímá rozlohu více než čtyř hektarů. Stal se oblíbeným přírodním vodním rezervoárem ke koupání. Výhodná je i jeho poloha nedaleko Mikulova, je dobře dostupný po modré turistické značce ze Svatého kopečku, nebo na kole z Bezručovy ulice směrem k Mariánskému mlýnu.

svatý kopeček

Spojte návštěvu lomu se Svatým kopečkem

Výhodné je spojit koupání v lomu s výstupem na Svatý kopeček, odkud je fantastický výhled do okolí. Mikulovu dominuje kaple svatého Šebestiána, stojí tu bezmála čtyři sta let a byla postavena v době, kdy se zdejší oblasti vyhýbala epidemie moru. Je svědkem významné epochy lidstva doby přelomu renesance a baroka, ale zejména pohnutého období třicetileté války.

Pokud naplánujete ubytování v Mikulově, v některém z příjemných hotelů s pěkným výhledem, na konec srpna, můžete ji spojit s Mariánskou poutí, které se obvykle konají začátkem měsíce září. Svatý kopeček je významným poutním místem, jedním z nejvýznamnějších na Moravě, a pochopitelně se zde koná také poutní mše.